Humlebæk Nivå

Rotary Klub

Mødested: Fredensborghusene, Bakkedraget 43,

3480 Fredensborg. R.I.Distrikt 1470

Kontakt klubben - klik her!

Rotary

Rotary er et lokalt og internationalt netværk, men også en unik verdensomspændende organisation, der giver mulighed for menneskelig og faglig udvikling på tværs af faggrænser og niveau. Rotary er for kvinder og mænd i ledelsesmæssige funktioner i private og offentlige virksomheder eller selvstændige, som på tværs af faggrænser ønsker at lære andre ledere at kende, skabe netværk og trække på hinandens erfaringer.

Rotary er for dem, som vil udføre et værdifuldt arbejde sammen med andre - for lokalsamfundet og for den internationale verden.

Rotary International er en organisation med 1,2 mio. medlemmer i 166 lande. I Danmark er der 12.000 medlemmer fordelt på 272 klubber.

 

Humlebæk-Nivå Rotary Klub, der tæller både kvindelige og mandlige medlemmer, afholder deres klubmøder i Fredensborghusene i Fredensborg, et smukt byggeri tegnet af den verdenskendte arkitekt Jørn Utzon. Klubben, der har fast mødedag om mandagen, blev grundlagt 1985, og er karakteriseret ved at medlemsskaren dækker et større geografisk område – fra Hørsholm i syd til Helsingør i nord, og klubben er således ikke knyttet til snævre lokale interesser. Klubbens mødeaktiviteter dækker et stort spektre af videnstilbud og oplevelser - fra erhvervsstof, virksomhedsbesøg over sociale, kulturelle og familierelaterede indslag.

 

 

Rotary Youth Exchange Humlebæk-Nivå Rotary Klub har stor fokus på Rotarys kerneområder som Ungdomsudvekslingen, Rotary Youth Exchange, hvor Rotary Danmark hvert år udveksler ca.180 unge danskere med et tilsvarende antal unge fra oversøiske lande. Der er tale om en kulturel udveksling, hvor udvekslingsstudenterne får opholdstilladelse i værtslandet, og her modtager skoleundervisning med henblik på international forståelse. Humlebæk-Nivå Rotary Klub modtager hvert år en udenlandsk udvekslingsstudent, og udsender tilsvarende en dansk.

 

Rotary Foundation Humlebæk-Nivå Rotary Klub deltager også aktivt i Rotary Foundation arbejdet, både hvad angår de fælles internationale Rotary projekter, bekæmpelse af analfabetisme, sult og sygdom som kampen mod polio og sklerose. Klubben har også egne projekter i indland som udland som Klubben selv står for udførelsen af.